Política de privacitat i
condicions de navegació

La utilització dels serveis i/o continguts de la present pàgina web implica l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de privacitat i el seu compromís a respectar-les.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA COMPANYIA

  • P.D.R. SORRIBAS, S.A. – N.I.F. A 08662058
  • Domicili Social: C/ Santiago Rusiñol 19, 08213 POLINYÀ (BARCELONA)
  • Correu electrònic de contacte: correo@sorribas.com
  • Els noms de domini biogra.eco són titularitat de P.D.R. SORRIBAS, S.A.

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

P.D.R. SORRIBAS, S.A. es compromet a complir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, l’RGDP (Reglament General de Protecció de Dades), així com la Llei de serveis de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

La informació i/o dades que voluntàriament ens siguin facilitades a través del nostre web o de perfils oficials de P.D.R. SORRIBAS, S.A. en xarxes socials o a través dels serveis o promocions de P.D.R. SORRIBAS, S.A. podran ser incorporades al fitxer titularitat d’aquesta companyia amb la finalitat de poder oferir-li i prestar-li els nostres serveis, així com per informar de noves ofertes, productes i serveis, realitzar estudis i conèixer la seva opinió tant per mitjans tradicionals com electrònics (telèfon, e-mail , SMS, etc.).

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició per correu postal dirigit a P.D.R. SORRIBAS, S.A., C/ Santiago Rusiñol, núm 19 de Polinyà (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a correo@sorribas.com indicant a l’assumpte “Dades Personals”. Amb aquesta finalitat, caldrà especificar, almenys, el nom i cognoms i adreça de correu electrònic.

Excepte en el cas que P.D.R.SORRIBAS, S.A. l’informi expressament de possibles cessions de dades a tercers i demani el seu consentiment, cap tercer aliè a P.D.R. SORRIBAS, S.A., llevat dels supòsits emparats per la legislació vigent, tindrà accés a la informació i/o dades personals dels usuaris del nostre web.

MENORS D’EDAT

P.D.R. SORRIBAS, SA informa que no està permès el registre de menors de 14 anys, i per tant la seva participació en accions promocionals que dugui a terme la nostra companyia respecte als seus serveis i productes.

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT

P.D.R. SORRIBAS, S.A. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, adoptant les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Per la seva banda, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a P.D.R. SORRIBAS, S.A. i el seu compromís d’actualitzar la informació, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a P.D.R. SORRIBAS, S.A. o a tercers.

XARXES SOCIALS

P.D.R. SORRIBAS, S.A. pot estar present en xarxes socials com Facebook o Instagram mitjançant la creació de perfils socials de Biogrà. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials de Biogrà es regirà:

  • Per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que amb caràcter específic s’indiquin en el perfil creat per P.D.R. SORRIBAS, S.A.,
  • Per les condicions previstes en la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació.
  • Per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials. En cas de conflicte, s’aplicaran amb caràcter preferent les normes específiques establertes en el perfil oficial de Biogrà i si no, per les presents condicions.

P.D.R. SORRIBAS, S.A. tractarà les dades dels usuaris que es facin seguidors o fans de qualsevol dels seus perfils amb la finalitat d’administrar correctament els mateixos, conèixer les seves opinions i/o comentaris, així com informar-lo i fer-lo partícip dels diferents concursos, promocions i/o esdeveniments que es realitzin per la companyia en què participi l’usuari. En fer-se fan o seguidor del perfil, l’usuari consenteix en el tractament de dades a l’entorn de la xarxa social de conformitat amb les polítiques de privacitat establertes en la mateixa i en l’accés de P.D.R. SORRIBAS, S.A. a les dades contingudes en la llista de fans o seguidors en els termes abans esmentats.

P.D.R. SORRIBAS, S.A. podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes a les condicions generals d’ús de la xarxa social, així com en contra del que preveu la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació.

L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita a l’apartat II relatiu a Protecció de Dades i enviament de comunicacions comercials. En tot cas, l’usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la xarxa social seguint els passos que s’indiquin en les condicions d’ús la xarxa social i sense que P.D.R. SORRIBAS, S.A. pugui intervenir en aquest procés. Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l’usuari de la xarxa social, s’ha de fer a través de la configuració d’usuari, no podent ser realitzada per P.D.R. SORRIBAS, S.A.

Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en xarxes socials dels perfils oficials de P.D.R. SORRIBAS, S.A. l’usuari podrà contactar a través del correu electrònic: correo@sorribas.com

ÚS DE SERVEIS I CONTINGUTS

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte i lícit dels serveis i les informacions de la pàgina web titularitat de P.D.R. SORRIBAS, S.A.

Així mateix, en aquells serveis que puguin ser oferts per la web o perfils socials de Biogrà, l’usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar o distribuir cap tipus de material i/o, en general, informació o opinions, els continguts siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l’ordre públic, de contingut difamatori o pornogràfic, atemptin contra l’honor i la imatge de PDR SORRIBAS, S.A. o contra drets de tercers o, en general, puguin ferir la sensibilitat d’altres visitants o usuaris. Queda així mateix prohibit realitzar qualsevol ús o utilització del web, perfils socials, fòrums, etc. amb la finalitat d’obtenir un ànim lucratiu o que, en general, pugui suposar un perjudici o un comportament deslleial amb P.D.R. SORRIBAS, S.A. (Per exemple, desviar trànsit cap a un altre site).

Per la seva banda, P.D.R. SORRIBAS, S.A. no assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts i es reserva el dret a modificar o, si s’escau, retirar aquests continguts o informacions de forma immediata, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe.

Així mateix, P.D.R. SORRIBAS, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

En cap cas P.D.R. SORRIBAS, S.A. seus directors i/o apoderats i empleats seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden produir-se.

P.D.R. SORRIBAS, S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.

P.D.R. SORRIBAS, S.A. no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle.

ENLLAÇOS

Queda prohibit establir un enllaç amb, o un contingut de correu des de qualsevol URL fins a la web de P.D.R. SORRIBAS, S.A. (Www.biogra.eco) sense l’exprés permís de P.D.R. SORRIBAS, S.A.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, marques, denominacions, logotips, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva de P.D.R. SORRIBAS, S.A. o ha estat objecte de llicència o cessió per part dels seus legítims titulars.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit.

Només es permet la descàrrega, còpia i impressió dels continguts per a ús personal i privat. Queda prohibit:

  • L’ús i explotació dels continguts amb fins o per mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials de qualsevol índole.
  • Reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de P.D.R. SORRIBAS, S.A.
  • Descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament i accés d’aquest lloc web i dels serveis aquí continguts.

Es fa constar que, en publicar continguts (com ara “vídeos” o “comentaris”) en les seccions habilitades per a això en aquesta web o en els perfils socials de Biogrà, l’usuari està concedint a P.D.R. SORRIBAS, S.A. una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que, si s’escau puguin correspondre sobre aquests continguts. Aquesta llicència és no exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d’explotació d’aquests continguts (incloent, de forma no limitadora, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma o suport, tangible o intangible, amb inclusió expressa d’Internet), per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense dret a percebre per això remuneració.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS DE NAVEGACIÓ